ידע, תובנות – אלמנט האדמה

 

צפון מזרח – ידע תובנות

אלמנט אדמה

מייצג את הידע הרוחני והמודעות העצמית של האדם. מעיד על מצב של אגירה, המתנה, עמידה במקום לפני הפריצה החוצה.

סוג של הבשלה והתפתחות אישית, צבירת ידע, התכנסות פנימה.

ידע הנרכש באמצעות ניסיון חיים, התבוננות פנימית, מדיטציה וכד'.

טוב למקם באזור זה חדר עבודה הקשור לרוחניות, לטיפולים הוליסטיים.

אזור זה מחזק אצל ילדים את תחום הלמידה, היכולת ללמוד ולספוג חומר, להיות מרוכזים וקשובים.

אם אזור זה חסר יעיד על חוסר מוטיבציה ללמוד ולהתפתח, אין עניין וחשיבות ללימודים, גורם לחוסר רצון להמשך ההתפתחות בעיקר מבחינה אינטלקטואלית.